การเล่นโฟลเดอร์

การเลือกโฟลเดอร์วิดีโอ คลิกที่ เปิด > โฟลเดอร์ คลิกที่ไดรฟ์ที่แผ่นดิสก์ภาพหรือโฟลเดอร์ที่ดีวีดีถูกบันทึกไว้ เลือกโฟลเดอร์ที่มีวิดีโอ แล้วคลิก ประยุกต์ใช้

คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับแผ่นดีวีดีภาพหรือแผ่นอื่น ๆ ที่คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เล่นจากอุปกรณ์โดยตรง

WinDVD ยังรองรับการเล่นจากอุปกรณ์โดยตรง ให้คุณสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องดิจิตอลของคุณ แล้วเล่นโดยไม่ต้องคัดลอกไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

การเล่นวิดีโอจากอุปกรณ์โดยตรง เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลของคุณกับคอมพิวเตอร์ เลือกไดรฟ์ของกล้องวิดีโอ แล้วเปิดโฟลเดอร์ที่คุณจะใช้เป็นโฟลเดอร์แผ่นดิสก์ภาพอื่นๆ

Corel WinDVD note%20graphic การเล่นโฟลเดอร์

รูปแบบของวิดีโอที่บันทึกจะต้องรองรับ WinDVD เพื่อเล่นจากอุปกรณ์โดยตรง

 

 

การเล่นโฟลเดอร์