การเล่นไฟล์จากรายการเล่นในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย

นอกจากการเล่นวิดีโอและแผ่นเสียงคุณสามารถใช้ WinDVD เพื่อเล่นวิดีโอและไฟล์เสียงที่ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ แผ่นออปติคัล หรือเครือข่ายของคุณ

เปิดวิดีโอหรือไฟล์เสียงคลิกเปิด และเลือก ไฟล์ เรียกดูไฟล์เฉพาะที่คุณต้องการจะเล่นจากฮาร์ดดิสก์ แผ่นออปติคัล หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

รองรับไฟล์

สื่อ
รูปแบบไฟล์
สั-าณภาพ
MP2*
ไฟล์วิดีโอ
MPG, MPEG, AVI, DAT, VOB, H.264*, AVC, VC1*, MPEG-2 HD*
Quick Time
MOV, QT*, MP4
ไฟล์ 3GPP
3GP, 3GPP*, 3G2
ไฟล์สื่อ Windows
ASF*, WMV*, WMA, DVR-MS
สั-าณเสียง
ไฟล์ MP3*, ซีดีเพลง

Corel WinDVD note%20graphic การเล่นไฟล์จากรายการเล่นในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย

* อาจไม่รองรับ WinDVD บางรุ่น

การเล่นไฟล์ ความคมชั

การเล่นไฟล์จากรายการเล่นในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย