Başlık Çubuğu

Başlık Çubuğu, görüntüleme deneyiminizi kişiselleştirme seçeneklerini gösterir.

Menü
İşlev
Açıklama

Corel WinDVD captionbar open Başlık Çubuğu

Ortam kaynağı seçin
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dosya açık seçeneklerini gösterir:

  • Optik Sürücü DVD sürücünüzden bir ortam dosyası Açar.

  • Dosya bilgisayarınızın sabit sürücüsünden veya bir ağdaki bir UPnP’den bir ortam dosyası Açar.

  • Klasör bir DVD klasöründen bir ortam dosyası Açar.

Corel WinDVD captionbar tools Başlık Çubuğu

Araçlar
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir seçenekler alt menüsü gösterir:

  • Yer İmleri Yer imi tarayıcı penceresini Açar.

  • Yakalama yakalama tarayıcı penceresini Açar.

  • Geliştirmeler ses ve video geliştirmek için bir etiketler alt menüsünü gösterir.

Corel WinDVD captionbar dvd Başlık Çubuğu

Ortam Türü
Yürütülen ortamın türünü belirtir ve aşağıdakiler dahil yürütülen parçaya bağlı olarak değişebilen bir seçenekler alt menüsü gösterir:

  • Başlık Menüsü bir DVD’nin disk menüsünü Gösterir.

  • Dizin Menüsü bir DVD’nin dizin menüsünü Gösterir.

Corel WinDVD captionbar eject Başlık Çubuğu

Çıkar
Yürütücüden optik diski çıkartır.

Corel WinDVD captionbar corelguide Başlık Çubuğu

Corel Kılavuzu
Çeşitli yardım kaynaklarına erişim sağlayarak Corel Kılavuzunu gösterir.

Corel WinDVD captionbar info Başlık Çubuğu

Bilgi
Videonuz hakkındaki bilgileri Gösterir/Gizler.

Corel WinDVD captionbar minimize Başlık Çubuğu

Simge Durumuna Küçült
Pencereyi gizler, fakat uygulamayı çalışır tutar ve görev çubuğundan hızlıca erişilebilir.
Corel WinDVD captionbar maximize Başlık Çubuğu Corel WinDVD captionbar restore Başlık Çubuğu
Büyüt/Geri Yükle
Pencereyi tam ekran modunda gösterir/Pencereyi önceki boyutuna sıfırlar.

Corel WinDVD captionbar exit Başlık Çubuğu

Çıkış
WinDVD Oynatıcıyı Kapatır.

 

 

Başlık Çubuğu