Klavye Kısa yolları

Tuş
Hareket
Ctrl+A
Ses seçimi
Ctrl+B
Anlık çalma
E
Çıkar
F
Hızlı ileri sar
G
Açı seçimi
I
Döndür
K
Yer imi
L
Oynatma Listesi Aç
M
Sesi Kapat/Geri Yükle
Ctrl+M
Ana menü
N
Adım
O
Tercihler’i Aç
P
Çekim
Ctrl+Q
İleri Atla
R
Geri sar
S
Altyazı seçimi
T
Marka seçimi
X
Çıkış
Esc
Tam Ekran ve Pencere arasında Değiştir
F1
Yardım Dosyası Aç
Ctrl + +
Yakınlaştırmak
Ctrl + -
Uzaklaştırmak
Shift + +
Parlaklığı arttır
Shift+ Down
Sesi azalt
Shift+ Up
Sesi arttır
-
Parlaklığı azalt

Corel WinDVD shortcuts left Klavye Kısa yolları

Sol

Corel WinDVD shortcuts right Klavye Kısa yolları

Sağ

Corel WinDVD shortcuts up Klavye Kısa yolları

Yukarı

Corel WinDVD shortcuts down Klavye Kısa yolları

Aşağı
PgDn
Sonraki bölüm
PgUp
Önceki bölüm
Boşluk
Oynat/Duraklat
Gir
Seç
Son
Durdur
1-0
Bölüm N’e git

 

 

Klavye Kısa yolları